Családon belüli erőszak

A családon belüli erőszakos cselekmények sértettjei elsősorban a nők. Sokáig a nők másodlagos szerepet töltöttek be a társadalomba, és a házasság valóban olyan jogokat adott a férj számára a felesége felett, amin mára már sokan csak mosolyognak.

Napjainkban az Európai Unio jogalkotása és bíráskodása fokozott figyelmet fordít a férfiak és nők közötti jogegyenlőség megteremtésére, és a nyílt valamint burkolt diszkrimináció visszaszorítására.A családon belüli erőszak fogalomkörébe tartozik a partner-partner közti, illetve az idősebb vagy fiatalabb családtag, akár gyermek bántalmazása is. Az erőszakot tágan kell értelmezni: lehet fizikai (pofon, verés, hajtépés stb.), és lehet pszichikai (fenyegetés, zaklatás, szidalmazás, lelki terror).

Jellemző, hogy a bántalmazó a saját erőszakos cselekményét a partner vagy családtag viselkedésével magyarázza, lelkiismeret-furdalást ébreszt benne – az áldozatot teszi felelőssé a kialakult helyzetért, és elhiteti vele, hogy hibázott, és büntetést érdemel.

Távoltartás

2009. Október 1-jétől törvény segíti a hozzátartozók közötti erőszak megelőzését. A törvény lehetőséget biztosít arra, hogy még egy esetleges bűncselekmény bekövetkezte előtt, amikor abántalmazásnak még csupán a veszélye áll fenn, a hatóságok beavatkozzanak, és megakadályozzák az erőszak folytatását a bántalmazó távoltartásának elrendelésével.A bántalmazó, ha vele szemben ideiglenes megelőző távoltartást, illetve megelőző távoltartást rendeltek el, a megadott időszak alatt köteles:

  •  távol tartani magát a bántalmazottól,
  •   távol tartani magát a bántalmazott életvitelszerű tartózkodására szolgáló ingatlantól,
  •  távol tartani magát a határozatban megjelölt személyektől, és
  •  tartózkodni attól, hogy a bántalmazottal közvetlenül vagy közvetve érintkezésbe lépjen.

A házi fegyelmi jog és a gyermek bántalmazása

A törvényben ugyan nincs nevesítve, a jog azonban úgynevezett büntethetőséget kizáró okként elismeri a fegyelmezési jogot. A szülő és a pedagógus kizárólag a kiskorú gyermek nevelése során megvalósíthat, olyan cselekményt, ami egyébként bűncselekmény lenne. Mind a szülőnek, mind a pedagógusnak joga van a kiskorú személyi szabadságát hosszabb-rövidebb ideig megsérteni.

A kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy, aki e feladatból folyó kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését veszélyezteti, bűntettet követ el. A kiskorú veszélyeztetését valósítja meg az a nagykorú személy, aki a kiskorút bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére, illetve züllőt életmód folytatására rábírják vagy rábírni törekszik.