Gyermek és ifjúságvédelem

Az ifjúságvédelem fő célkitűzése, hogy a gyermekeket, fiatalkorúakat ne érjen származása, színe, neme, vallása, nemzeti etnikai hovatartozása, vagy bármilyen más oknál fogva hátrányos megkülönböztetés, sőt segítse leküzdeni azokat a hátrányokat, amelyeket családi vagy vagyoni helyzetéből egyébként következnének. A gyermek- és ifjúságvédelem kiemelkedő színtere az iskola. E tekintetben az iskolának is meg kell tennie azokat a lépéseket, amelyek tőle elvárhatóak. Ez azt jelenti, hogy a fiatalokat – a környezete, családja vagy bármely más okból kifolyólag – veszélyeztető körülmények felismerése, megelőzése, illetve megszüntetése érdekében keresi a probléma megoldási lehetőségeket.

Néhány fontos tudnivaló:

Iskolai konfliktusok kialakulása:

 • versengő légkör, a kooperáció gyengesége,
 • barátságtalan, bizalmatlan légkör,
 • az érzelmek kifejezésének lehetősége,
 • a konfliktusmegoldó képességének gyengesége,
 • a kommunikációs képességek gyengesége.

Iskolai erőszak, agresszió:

A másokat megfélemlítő erőszakos viselkedés (angolul: bullying) – melyet az erővel való visszaélés, mások ismételt, szándékos bántalmazásában megnyilvánuló formájaként is értelmeznek – a negatív iskolai tapasztalatok széles skáláját foglalhatja magában, a kicsúfolástól a kiközösítésen át az akár életveszélyes fizikai bántalmazásig.

Áldozatok beszámolói alapján:

 • csúfneveken szólítottak,
 • megütöttek,
 • rugdostak,
 • féltem, ha egy bizonyos személy rám nézett,
 • senki nem szólt hozzám,
 • mások előtt nevetségessé tettek,
 • elvették a dolgaimat.

Stresszoldó technikák

 • Jó technikák: sport, játék, beszélgetés stb.
 • Rossz technikák: szökés, dohányzás, alkohol stb.