Kezdőlap

Prevenciós Információs Iroda bemutatása:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság szakmai tevékenységében mindig kiemelt hangsúlyt kapott a bűnmegelőzés. Felismerve a prevenció fokozásának szükségességét főkapitányságunk és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának közös kezdeményezéseként létrehozásra került egy a bűnmegelőzést szolgáló Prevenciós Információs Iroda, mely nagyban fokozza a megelőzés hatékonyságát. Ezzel bővítve a preventív szolgáltatásokat és a lakossági kapcsolatokat.

Elsődleges célunk az áldozattá válás megelőzése, melynek érdekében a Prevenciós Információs Iroda munkatársai a bűn – és baleset-megelőzés minden részterületével kapcsolatban pontos tájékoztatást tudnak nyújtani a hozzájuk forduló állampolgárok részére, életkortól, vagyoni helyzettől, nemzetiségi hovatartozástól függetlenül. A hozzánk forduló állampolgárok – kérésükre- anonim módon is igénybe vehetik az iroda szolgáltatásait.

 

A szolgáltató jellegből fakadóan,

 

 • a beérkező állampolgárok részére az áldozatvédelemmel, bűncselekményekkel és azok jogi hátterével, kábítószer-problémákkal és fiatalkorúakkal kapcsolatos kérdésekben nyújtunk tájékoztatást, felvilágosítást,
 • az állampolgár önkéntesen kezdeményezője a folyamatnak, az ismeretátadás interaktívvá válik,
 • nem kell hivatalban megjelennie, szolgáltatás elérhetősége nem korlátozódik a hivatalok ügyfélfogadási idejére. Munkatársaink a hét hat napján várják az ügyfeleket.
 • Az iroda igazodik az állampolgárok napi tevékenységéhez,
 • az ügyfél felkészült szakemberektől kap személyre szabott, korrekt tájékoztatást, felvilágosítást. Igény szerint közreműködünk a felmerülő probléma megoldásában, a hivatali ügyintézés elősegítésében, időpont egyeztetéssel, személyesen közvetítéssel telefonon vagy informatikai úton.
 • A reális és hiteles információk nyújtásával, csökkenteni kívánjuk az állampolgárok veszélyeztetettségét,
 • az iroda szolgáltatása elérhető személyesen és online formában is,
 • az iroda helyiségét tekintve frekventált helyen található, az Aba-Novák Kulturális Központban, bejárata utcáról nyílik, berendezése megfelel a korszerű, kulturált ügyfélfogadás követelményeinek. Rendelkezik mindazon technikai és szemléltető eszközökkel, installációkkal, mely az ügyfél számára a korrekt felvilágosítás megadásához szükséges

 

A rendőrkapitányságokon, és a partnerszervezetek ügyfélfogadást végző helyiségeiben és munkatársinál elhelyezett kártya formátumú tájékoztatást kiadványokkal kollégáink átadják mindazon ügyfeleik részére, akik prevenciós tanácsadásra igényt tartanak.

Az irodán keresztül az állampolgárok számára elérhetővé válnak a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Rendőr főkapitánysággal kapcsolatban álló mindazon szervezetek, melyek bármilyen prevenciós szolgáltató tevékenységet végeznek így:

 • jogi segítségnyújtás, mediáció
 • drog-problémák kezelése
 • megelőző vagyonvédelem
 • ifjúságvédelem
 • családon belüli erőszakkal szembeni fellépés lehetőségei
 • áldozatsegítés, kárenyhítés beleértve a lelki támogatást is
 • közlekedés biztonsággal kapcsolatos információk, szolgáltatások

 

Ügyfélkörünk célcsoportját mindazon állampolgárok alkotják, akik szeretnék elkerülni az áldozattá válást, illetve akik már áldozattá váltak, az ismételt áldozattá válás elkerülése érdekében. Az Iroda jellégéből adódóan inkább a felnőtt lakosság elérését fogja jobban szolgálni. Emellett természetesen a projekt célcsoportját alkotják mindazon szakemberek, akik a megvalósításban részt vesznek.

Comments are closed.


©2020 Prevenciós Iroda